ระบบเตือนภัยน้ำท่วมพลังงานสะอาด


รายงานตามวันเวลาดังนี้

วัน-เวลา เบอร์โทร คำเตือน

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา